EVIL TEAM

Zgłaszając swoją kandydaturę pamiętaj, że:

  • członkowie EVIL TEAM'u to postacie niezależne podobne do NPCów, ale częściej ginące. Dlaczego? Otóź zadaniem ET jest uatrakcyjnienie gry dla uczestników poprzez wprowadzenie zagrożenia. Inaczej mówiąc jesteście tymi złymi, którzy sieją postrach na pustkowiach.
  • większość czasu będziecie przebywać w terenie i za pomocą różnych przebrań symulować ataki mutantów, bandytów itp.
  • za pomoc otrzymujecie 75% zniżki na akredytację