Mechanika

Mechanika

Podstawy

 

Każda osoba biorąca udział w Grze Terenowej zobowiązana jest do:

 

 • Zapoznania się z niniejszymi regułami
 • Przestrzegania reguł
 • Posiadania odpowiedniego stroju pasującego do charakteru gry
 • Posiadania okularów lub gogli ochronnych do ASG (siatki nie są dozwolone)
 • Niewykorzystywania błędów i niedopatrzeń mechaniki

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Gry Terenowej, podczas akredytacji organizatorzy mogą poddać kontroli wszystkie elementy stroju, gogle ochronne, repliki ASG oraz otuliny uczestników oraz w razie konieczności nie dopuścić ich do gry terenowej.

 

 1. Zabronione jest używanie jakiejkolwiek przemocy psychicznej i fizycznej wobec innych graczy. Wszelkie akty przemocy będą bezzwłocznie zgłaszane do odpowiednich organów państwowych.
 2. Jeżeli obie strony wyrażają zgodę dopuszczalne jest częściowe uchylenie punktu 1. przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności ( np. na potrzeby odgrywania bójek, szarpania, przesłuchań, tortur itd.) Wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron hasła „STOP” cofa wcześniejsza zgodę - należy natychmiast przerwać mającą miejsce ingerencję cielesną/psychiczną.
 3. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a także zauważenia wypadku/ urazu/ poważnej dolegliwości należy natychmiast przerwać grę. Gracze znajdujący się w pobliżu zobowiązani są udzielić pomocy osobom poszkodowanym oraz bezzwłocznie zawiadomić organizatorów.
 4. W przypadku stosowania replik ASG należy się upewnić, że osoba, do której mierzymy/strzelamy ma założone okulary/gogle ochronne.
 5. W przypadku pojawienia się na terenie gry osób trzecich należy od razu przerwać działania ASG oraz krzyknąć „CYWIL”, aby ostrzec pozostałych uczestników.
 6. Zawsze należy podporządkować się poleceniom Mistrzów Gry oraz innych organizatorów nawet, jeżeli jest to sprzeczne z niniejszą mechaniką.
 7. W trakcie Gry Terenowej zabrania się korzystania z środków pirotechnicznych z wyjątkiem dostarczonych przez organizatorów.
 8. Wszelkie pojazdy oraz zwierzęta biorące udział w grze terenowej należy zgłosić organizatorom przed rozpoczęciem imprezy, zastrzegamy sobie prawo wydania decyzji odmownej.

 

Przedmioty

 

Gracze biorący udział w Grze Terenowej mogą posiadać charakterystyczne przedmioty dla tego typu gier, w których skład wchodzą:

 

 • Repliki ASG kaliber 6mm
 • Otuliny
 • Pancerz
 • Przedmioty fabularne

 

Każda osoba biorąca udział w Grze Terenowej otrzyma od organizatorów zestaw przedmiotów których może użyć podczas Gry. W skład ekwipunku wlicza się m.in. walutę konwentową., bądź amunicjęa ASG w postaci kulek 6mm o 0,25 grama.

 

Przedmioty fabularne to wszelakie przedmioty wchodzące w skład uniwersum Ziem Jałowych i mający bezpośredni wpływ na wydarzenia Gry Terenowej, w ich skład mogą wchodzić leki, pradawne gibsońskie artefakty, fabularne narkotyki oraz wiele innych przedmiotów użytku codziennego.

 

Pancerze: Pancerze to postapokaliptyczna zbroja. Aby klasyfikowała się jako pancerz musi zakrywać tors, plecy, uda oraz ramiona. Postać posiadająca pancerz może przyjąć jeden dodatkowy strzał z repliki asg lub dwa dodatkowe uderzenia z otuliny. Po otrzymaniu odpowiedniej ilości obrażeń pancerz trzeba zreperować u odpowiedniego technika w przeciwnym wypadku staje się bezużyteczny. O tym czy strój gracza zalicza się do pancerzy decydują organizatorzy podczas akredytacji.

 

Paliwo: Niektóre urządzenia i maszynerie wymagają do działania paliwa z kopalni. Zdobycie paliwa jest możliwe podczas gry – są to specjalnie przygotowane przedmioty fabularne i nie mogą zostać zastąpione np. prawdziwą benzyną.

 

Otuliny: Otuliny to bezpieczne repliki broni białej. Aby otulina została dopuszczona do gry musi spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz pasować do realiów świata gry. W razie potrzeby otulina może zostać przetestowana na posiadaczu przez organizację. W skład otulin wchodzą także tarcze które bronią przed atakami otulin (jeśli faktycznie zablokują nadchodzący atak, oczywiście). Otulinową tarczą nie można atakować.

 

NERF: Broń nerf jest akredytowana tak, jak reszta przedmiotów. Zadane tą bronią obrażenia skutkują odniesieniem przez gracza rany lekkiej.

 

Repliki ASG: Każda replika musi zostać zgłoszona przy akredytacji. Zastrzegamy sobie prawo do niedopuszczenia repliki, jeżeli posiadacz nie będzie mieć odpowiedniego doświadczenia lub nie będzie spełniać norm bezpieczeństwa. Do Gry Terenowej dopuszczane będą repliki o mocy do 350 FPS, wszystkie repliki powyżej tego limitu mogą być dopuszczone do gry jedynie za zgodą organizatorów. Zabrania się stosowania amunicji innej niż tej dopuszczonej przez organizatorów. Jeżeli replika zostanie trafiona, zostaje oznaczona i nie można z niej korzystać do czasu naprawy u odpowiedniego technika. Strzelamy tylko w wyznaczonej strefie ASG.

 

Na terenie miasta Zgorzel wyciąganie repliki skutkuje natychmiastowym uśmierceniem postaci przez systemy obronne miasta. Wyjątek stanowią wyznaczone przez organizatorów postaci.

 

Interakcja

 

Gra Terenowa odbywa się w wyznaczonej strefie, uczestnicy nie biorący udziału w grze nie mają prawa jej zakłócać, przez co rozumie się także tzw. Offtop – zachowania i rozmowy pozbawione związku ze światem gry! Osoby przebywające „na offtopie” zobowiązane są do przebywania w jednej z dwóch stref:

 

 • piętro budynku
 • wyznaczone miejsce przed budynkiem

 

Jeśli z ważnych przyczyn osoba musi przemieścić się przez teren gry w sposób niefabularny i nie mający na celu ułatwienia sobie gry – zobligowana jest do pośpiesznej, pełnej wstydu podróży ze skrzyżowanymi  nad głową rękoma. Niedopuszczalne jest przemieszczanie się w ten sposób przez teren gry w celu uniknięcia fabularnych niebezpieczeństw  - teleportowania postaci. Zasada ta ma na celu nie psucie zabawy grającym aktywnie postaciom.

 

Fotografowie oraz inne media nie biorące czynnego udziału w Grze Terenowej mogą przebywać na jej terenie jedynie posiadając odpowiednią opaskę. Osoby te nie ingerują w grę, należy je w miarę możliwości i zasad bezpieczeństwa ignorować.

 

Podczas trwania Gry Terenowej przyjmuje się iż wszyscy jej uczestnicy dobrowolnie wcielają się świat gry i do czasu jej zakończenia zobowiązują się odgrywać swoją postać oraz interakcję z innymi postaciami tak, by nie wychodzić ze świata gry.

 

Obrażenia i Śmierć: W trakcie Gry Terenowej postacie graczy będą narażone na odnoszenie różnych rodzajów obrażeń. Zbyt duża ilość obrażeń przyjęta przez gracza może skutkować ostatecznie śmiercią postaci.

 

Odniesione przez graczy obrażenia muszą być należycie odegrane i nieść ze sobą odpowiednie negatywne konsekwencje, przykładowo gracz ranny w nogę powinien kuleć, ranny w rękę używać nią przedmiotów itd.

 

 

W Grze Terenowej rozróżniamy kilka typów obrażeń:

 

Rana Ciężka - Strzał z replik ASG, kulminacja dwóch Ran lekkich bądź zbyt długie przebywanie w strefie skażenia. Po otrzymaniu takiej rany gracz pada na ziemię i ma 5 minut na otrzymanie odpowiedniej pomocy medycznej, w przeciwnym wypadku umiera. Gracz z Raną Ciężka może się czołgać oraz wzywać pomocy.

Gracza w tym stanie można dobić deklarując to i odgrywając w jaki sposób się to dzieje. Apelujemy jednak, aby nie dobijać bez bardzo ważnego powodu innych graczy. Znacznie zabawniej jest ich okraść. Nie psujcie innym zabawy.

 

Rana lekka - uderzenie otuliną, przebywanie w strefie skażenia, *wpierdol. Po otrzymaniu Ranny lekkiej graczy jest wyraźnie osłabiony i odczuwa skutki obrażeń jednak nie jest jeszcze narażony na śmierć.

 

Śmierć - Jeżeli postać gracza spotka się z swym ostatecznym końcem, po godzinie gracz może zgłosić się do MG w celu stworzenia nowej postaci, musi posiadać nowy strój aby śmierć poprzedniej postaci był jasna i wyraźna.

 

Ogłuszenie - Jeżeli postać nie spodziewa się ataku lub nie ma broni w ręku, atakujący może zadeklarować ogłuszenie. Trafiony pada na ziemie i jest nieprzytomny przez 5 minut. Pamięta co się stało, chyba że nie widział, kto go zaatakował.

 

Wpierdol - Jeżeli dwóch lub więcej graczy atakuje jednego, mogą zadeklarować spuszczenie wpierdolu. Jest to rana lekka, która nie krwawi. Postać pada na ziemię  i może zostać obrabowana, a po chwili odpoczynku może wstać i grać dalej, przy czym w ciągu 30 minut musi zjeść lub wypić w jednym z obozów – inaczej rana lekka zmienia się w ciężką. Jeżeli gracz w trakcie wpierdolu wyciągnie broń lub ucieknie, odgrywamy normalną walkę. Wpierdolu nie leczymy zwykłymi medykamentami jak innych ran.

 

Rozboje: Jeśli zdecydujesz się kogoś obrabować, musisz być na to przygotowany. Potrzebujesz chusty lub innego zakrycia którym zasłonisz twarz! Gracz który zasłoni się niczym bandyci w westernach staje się mechanicznie nierozpoznawalny. Rabowani przez niego gracze muszą odegrać scenę tak jak by wchodzili w interakcję z zupełnie nieznaną sobie osobą. Samo przebranie się gracza powinno odbywać się w ukryciu. W razie gdy bandyta zostanie ogłuszony, dostanie wpierdol lub zaliczy ciężka ranę, można zerwać jego maskę i go zidentyfikować, to samo jeżeli zakrycie spadnie samo.

 

Leczenie: Leczyć może tylko felczer. Leczenie trwa 10 minut i zużywa medykamenty. Przez 15 minut po zabiegu chory dochodzi do siebie, po tym czasie wszystkie obrażenia są anulowane.

 

Bandaże i inne środki pierwszej pomocy - może ich używać każdy, tamują krwawienie na pół godziny ( godzina w wypadku felczera). Leczony odzyskuje przytomność i zdolność ruchu jednak nie może biegać ani używać otulin. Ponowne trafienie zabandażowanej postaci z powrotem wprowadza ją w stan agonalny, już bez możliwości ponownego użycia środków pierwszej pomocy.

 

Oznaczenia: Gracze biorący udział w Grze Terenowej oznaczani są za pomocą opasek noszonych na nadgarstku:

 

 • Media
 • Gracze
 • MG

 

Doświadczenie: Każdy gracz biorący udział w Grze Terenowej ma szansę zdobycia punktów doświadczenia poprzez wyjątkowy i czynny udział w grze. Punkty pozostają z graczem nawet w momencie śmierci jego postaci – są one docenieniem starania gracza zarówno jeśli chodzi o podążanie za fabułą gry, jak i zaangażowane odgrywanie swojej postaci oraz ciekawe akcje fabularne. Punkty doświadczenia będzie można wykorzystać po Larpie podczas aukcji nagród. Punkty są przypisane do konkretnej osoby i nie można ich przekazywać innym graczom. PD mają postać kart do gry opisanych ksywą gracza i MG lub NPC, który je przyznał.

 

 • 2,3,4,5,6,7,8,9 - 1PD
 • T,J,A,K,A - 2PD
 • Joker - 3PD